Az özönvíz - A történet alapjai, vagyis honnan indultunk

Az özönvíz – A történet alapjai

Ez a történet nem valós eseményeken alapul, bár lehet hogy van összefüggés egyes múltbeli esemény kapcsán. Gondoljunk csak a bibliai özönvíz leírására. Ám nem ez volt az egyetlen ilyen beszámoló, van ennél korábbi leírás is, ami ezt a témát írja körül.

Az özönvíz

A bibliában leírt esemény, ami az özönvíz leírását mutatja be, úgy fogalmaz Mózes a teremtés könyvében, a hetedik fejezetben, hogy:

Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén: fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd negyven napon és negyven éjen át ömlött az eső a földre.

Ez az esemény talán nem teljesen pontos, hisz ha abból indulunk ki, hogy a légköri pára eső formájában kicsapódik a földre, az nem eredményezheti a tengerszint emelkedését abban a formában, hogy a bárka, az Ararát hegyen kössön ki, mert ez azt feltételezné, hogy a légköri víz, legalább akkora mennyiséget képvisel, mint a felszíni vizek, ám ez nem lehetséges. A légkörben lévő víz mennyisége, a felszíni vizeknek mindössze 0.001 százaléka.

Ebben a formában tehát el kell vetni azt a tényt, hogy a vízözön ilyen módon történhetett. A továbbiakban bibliára hivatkozva megemlíthetjük, hogy ez az esemény nem hiteles leírása egy özönvíz szerű jelenségnek.

A vallási és tudományos körökben kihagynak a történelem során számos olyan eseményt, ami nem bizonyítható, és számos logikai hibát rejt magában. Vannak olyan feltevések, ami által a hibásnak vélt gondolatmenetek, megmagyarázható abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a múltban, más földönkívüli fajok jártak  földön, és ők idéztek elő ezeket az eseményeket, de legalábbis hatást gyakoroltak azokra.

A hold

A hold, egyes feltevések szerint egy mesterséges égitest, aminek a paraméterei egyenesen megkérdőjelezik annak a létezését. E paraméterek alapján nem is szabadna léteznie a holdnak.

Ezzel együtt a hold, egy olyan égitest, aminem léte és az eredete a mai mapig nem nyert igazolást. A tudomány szerint, a hold, valamikor néhány milliárd éve alakult ki, egy kozmikus becsapódás eredményeképpen. Ennek a teóriának a lényege az, hogy a földbe beleütközött egy másik égitest, ami kiszakított egy darabot a földből, majd ennek az ütközésnek a törmelék anyagai álltak össze, és így jött létre a hold.

Más elméletek szerint, a hold nem volt itt mindig. Néhány ezer vagy millió éve “hozták ide” valakik, ismeretlen okból. Hogy miért? Ezt nem tudjuk, hisz a tudomány nem foglalkozik a kérdéssel, mert szerintük ez csak konteó és összeesküvés-elmélet.

A tudomány

A tudomány, mindent egybevetve, egy zártkörűen működő egységet képvisel. Zárt körű, mert csak az kerülhet be, aki egyetért és elfogadja a nagybetűs “tudomány” ideológiáját. Aki ezzel nem ért egyet, vagy más nézőpontok szerint gondolkodik, aki eltér a kiszabott iránytól, azt kitiltják, sőt mi több, szakmai és emberi szempontól egyaránt eltapossák. Láttunk ilyet már nem is egyet.

A hold vonatkozásában is ugyan ez a helyzet. A mai napig ragaszkodnak az ős-elmélethez, és ezért más nézeteket más elméleteket nem is vizsgálnak meg, azokat alapból elutasítják, mindenféle vizsgálat nélkül. Ez a hozzáállás viszont nem felel meg a tudomány elveinek.

A vallás

A vallás is sok tekintetben a tudomány álláspontját képviseli, vagyis mindent elutasítanak, ami nem vág egybe a saját ideológiájukkal, és dogmatikus nézeteikkel. Az inkvizíció és a sötét középkor idején, ez az fajta elutasítás volt a vallás alapja. A vallásos világnézetek és azok vezetői mindent eltűntettek és megsemmisítettek, ami cáfolhatta volna a feltevéseiket.

A történet a vízözönről

A fentiek alapján született meg a gondolat, hogy minden, amit a történelmünk során megismertünk, lehetett másképp is, mint azt a hivatalos állásfoglalás szerint tanítják, és ahogy azt az emberek elfogadták.

Maga a történet egy kitalált esemény, ám ezzel együtt egy lehetséges forgatókönyv is, ami a múlt vagy akár a jövő feltevéseit kiváltja. Az hogy ebben a formában még nem történt meg, az nem azt jelenti hogy nem történt meg, csak azt hogy nem tudunk róla.

A történet alapját nem a vízözön adja, az csak egy bégkifejlet. A lényege az emberiség helyzetét mutatja be vázlatosan, rámutatva arra, hogy ami most ezen a bolygón lezajlik, az nem az emberiség története, hanem néhány száz vagy ezer ember játszmája, ami az egész emberiség kizsákmányolásáról szól. Ebben a történetben rámutatunk arra, hogy ami most a világban zajlik, az nem tartható fent hosszú távon, sőt ebben a formában a bolygónk sem képes erre.

Összességében remélem kellemes és kellőképpen izgalmas olvasmány lehet bárkinek, akit ez a téma valamilyen szinten érdekel.
Jó szórakozást hozzá mindenkinek.

Tom Brown

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*

2022 © Az Özönvíz - Powered By Platinum Design

Log in with your credentials

Forgot your details?